Услуги

Ние решаваме проблеми, свързани водозахранване, напояване, отпадни и подпочвени води, филтрация и обработка на вода. Оборудваме системи за транспортиране и мерене на горива и масла, хранителни течности с различни параметри, продукти на химията и др.

Извършваме:

  • монтаж на помпи, хидрофорни, противопожарни и филтриращи системи;
  • шефмонтаж – настройка и пуск на съоръжения;
  • абонаментно поддържане.

Извършваме гаранционен и следгаранционен сервиз на всички продукти, които предлагаме и поддържаме на склад всички основни резервни части.